Plant Library

Botanical Name     Common Name
A B C D E F-G H I J-L M-O P Q R S T U-Z ALL
Felicia San Gabriel

Felicia San Gabriel

More Details
Fennel Florence

Fennel Florence

More Details
Fennel Orion

Fennel Orion

More Details
Fern Autumn Fern

Fern Autumn Fern

More Details
Fern Brilliance

Fern Brilliance

More Details
Fern Fluffy Ruffles

Fern Fluffy Ruffles

More Details
Fern Golden Mist

Fern Golden Mist

More Details
Fern Kangaroo

Fern Kangaroo

More Details
Fern KupuKupu

Fern KupuKupu

More Details
Fern Lemon Button

Fern Lemon Button

More Details
Fern Polystichum Korean Rock

Fern Polystichum Korean Rock

More Details
Fern Variegated Brake

Fern Variegated Brake

More Details
Fern Victoria Birds Nest

Fern Victoria Birds Nest

More Details
Fescue Elijah Blue

Fescue Elijah Blue

More Details
Fritillaria uva-vulpis

Fritillaria uva-vulpis

More Details
Fritllaria Chequered mix

Fritllaria Chequered mix

More Details
Fuchsia Aretes Jollies Arroyo Grande

Fuchsia Aretes Jollies Arroyo Grande

More Details
Fuchsia Aretes Jollies Nancy

Fuchsia Aretes Jollies Nancy

More Details
Fuchsia Aretes Jollies Nates

Fuchsia Aretes Jollies Nates

More Details
Fuchsia Aretes Jollies Reins

Fuchsia Aretes Jollies Reins

More Details
Fuchsia Bicentennial - rose & orange

Fuchsia Bicentennial - rose & orange

More Details
Fuchsia Blue Eyes - red & lavender

Fuchsia Blue Eyes - red & lavender

More Details
Fuchsia Dark Eyes - red & purple

Fuchsia Dark Eyes - red & purple

More Details
Fuchsia Delta's Sarah

Fuchsia Delta's Sarah

More Details
Fuchsia Dusky Rose - trailing

Fuchsia Dusky Rose - trailing

More Details
Fuchsia First Love - white & lavender

Fuchsia First Love - white & lavender

More Details
Fuchsia Gartenmeister - orange upright

Fuchsia Gartenmeister - orange upright

More Details
Fuchsia Genii - red & violet upright

Fuchsia Genii - red & violet upright

More Details
Fuchsia Lena - pink & purple

Fuchsia Lena - pink & purple

More Details
Fuchsia Marinka - red

Fuchsia Marinka - red

More Details
Fuchsia Miss California pink and white

Fuchsia Miss California pink and white

More Details
Fuchsia New Millenium - Magenta & Purple

Fuchsia New Millenium - Magenta & Purple

More Details
Fuchsia Pink Marshmallow - light pink

Fuchsia Pink Marshmallow - light pink

More Details
Fuchsia Southgate

Fuchsia Southgate

More Details
Fuchsia Swingtime - red & white

Fuchsia Swingtime - red & white

More Details
Fuchsia Winston Churchill red and purple

Fuchsia Winston Churchill red and purple

More Details
Gaillardia Arizona Sun

Gaillardia Arizona Sun

More Details
Galanthus Snowdrops

Galanthus Snowdrops

More Details
Gaura 'Bellza' dark pink

Gaura 'Bellza' dark pink

More Details
Gazania New Day Bright Mix

Gazania New Day Bright Mix

More Details
Gazania New Day Clear Orange

Gazania New Day Clear Orange

More Details
Gazania New Day Mix

Gazania New Day Mix

More Details
Gazania New Day Strawberry Shortcake Mix

Gazania New Day Strawberry Shortcake Mix

More Details
Gazania New Day Yellow

Gazania New Day Yellow

More Details
Gazania Tiger Mix

Gazania Tiger Mix

More Details
Geranium Americana Cherry Rose

Geranium Americana Cherry Rose

More Details
Geranium Americana Coral

Geranium Americana Coral

More Details
Geranium Americana Dark Red

Geranium Americana Dark Red

More Details
Geranium Americana Light Pink Splash

Geranium Americana Light Pink Splash

More Details
Geranium Americana Orchid

Geranium Americana Orchid

More Details
Geranium Americana Pink

Geranium Americana Pink

More Details
Geranium Americana Red

Geranium Americana Red

More Details
Geranium Americana Rose Mega Splash

Geranium Americana Rose Mega Splash

More Details
Geranium Americana Salmon

Geranium Americana Salmon

More Details
Geranium Americana White

Geranium Americana White

More Details
Geranium Americana White Splash

Geranium Americana White Splash

More Details
Geranium Aristo Black

Geranium Aristo Black

More Details
Geranium Aristo Black Beauty

Geranium Aristo Black Beauty

More Details
Geranium Aristo Burgundy

Geranium Aristo Burgundy

More Details
Geranium Aristo Candy

Geranium Aristo Candy

More Details
Geranium Aristo Lilac

Geranium Aristo Lilac

More Details
Geranium Aristo Purple Stripe

Geranium Aristo Purple Stripe

More Details
Geranium Aristo Strawberry Cream

Geranium Aristo Strawberry Cream

More Details
Geranium Aristo Velvet Red

Geranium Aristo Velvet Red

More Details
Geranium Aristo White with eye

Geranium Aristo White with eye

More Details
Geranium Brocade Fire

Geranium Brocade Fire

More Details
Geranium Brocade Fire Night

Geranium Brocade Fire Night

More Details
Geranium Caliente Fire

Geranium Caliente Fire

More Details
Geranium Calliope Burgundy

Geranium Calliope Burgundy

More Details
Geranium Calliope Crimson Flame

Geranium Calliope Crimson Flame

More Details
Geranium Calliope Dark Red

Geranium Calliope Dark Red

More Details
Geranium Calliope Hot Pink

Geranium Calliope Hot Pink

More Details
Geranium Calliope Medium Deep Rose

Geranium Calliope Medium Deep Rose

More Details
Geranium Calliope Medium Scarlet

Geranium Calliope Medium Scarlet

More Details
Geranium Calliope Medium Violet

Geranium Calliope Medium Violet

More Details
Geranium Calliope Medium White

Geranium Calliope Medium White

More Details
Geranium Calliope Scarlet Fire

Geranium Calliope Scarlet Fire

More Details
Geranium Chocolate Apricot

Geranium Chocolate Apricot

More Details
Geranium Chocolate Cherry

Geranium Chocolate Cherry

More Details
Geranium Classic Mosaic Purple

Geranium Classic Mosaic Purple

More Details
Geranium Contessa Burgundy Bicolor

Geranium Contessa Burgundy Bicolor

More Details
Geranium Contessa Hot Pink

Geranium Contessa Hot Pink

More Details
Geranium Contessa Lavender

Geranium Contessa Lavender

More Details
Geranium Contessa Purple

Geranium Contessa Purple

More Details
Geranium Contessa White

Geranium Contessa White

More Details
Geranium Fantasia Coral improved

Geranium Fantasia Coral improved

More Details
Geranium Fantasia Cranberry Sizzle

Geranium Fantasia Cranberry Sizzle

More Details
Geranium Fantasia Flamingo Rose

Geranium Fantasia Flamingo Rose

More Details
Geranium Fantasia Raspberry Twizzle

Geranium Fantasia Raspberry Twizzle

More Details
Geranium Fantasia Scarlet

Geranium Fantasia Scarlet

More Details
Geranium Fantasia Violet

Geranium Fantasia Violet

More Details
Geranium Fireworks Bicolor

Geranium Fireworks Bicolor

More Details
Geranium Fireworks Red-White

Geranium Fireworks Red-White

More Details
Geranium Freestyle Arctic Red

Geranium Freestyle Arctic Red

More Details
Geranium Great Balls of Fire Burgundy

Geranium Great Balls of Fire Burgundy

More Details
Geranium Great Balls of Fire Burgundy Blaze

Geranium Great Balls of Fire Burgundy Blaze

More Details
Geranium Great Balls of Fire Dark Red

Geranium Great Balls of Fire Dark Red

More Details
Geranium Great Balls of Fire Deep Rose

Geranium Great Balls of Fire Deep Rose

More Details
Geranium Great Balls of Fire Lavender

Geranium Great Balls of Fire Lavender

More Details
Geranium Great Balls of Fire Merlot

Geranium Great Balls of Fire Merlot

More Details
Geranium Great Balls of Fire White

Geranium Great Balls of Fire White

More Details
Geranium Mint Julep

Geranium Mint Julep

More Details
Geranium Mrs. Pollock - varigated red

Geranium Mrs. Pollock - varigated red

More Details
Geranium Occold Shield variegated scarlet

Geranium Occold Shield variegated scarlet

More Details
Geranium Pelargonium - Apple

Geranium Pelargonium - Apple

More Details
Geranium Pelargonium - Old Fashioned-Attar of Rose

Geranium Pelargonium - Old Fashioned-Attar of Rose

More Details
Geranium Pelargonium Concard Lace - hazelnut

Geranium Pelargonium Concard Lace - hazelnut

More Details
Geranium Pelargonium Lemon

Geranium Pelargonium Lemon

More Details
Geranium Pelargonium Orange Fizz - citrus

Geranium Pelargonium Orange Fizz - citrus

More Details
Geranium Pelargonium Sweet Mimosa - rose

Geranium Pelargonium Sweet Mimosa - rose

More Details
Geranium Pillar Flame

Geranium Pillar Flame

More Details
Geranium Pillar Pink

Geranium Pillar Pink

More Details
Geranium Pillar Violet

Geranium Pillar Violet

More Details
Geranium Rocky Mountain Pink

Geranium Rocky Mountain Pink

More Details
Geranium Rocky Mountain Violet

Geranium Rocky Mountain Violet

More Details
Geranium Rocky Mountain White

Geranium Rocky Mountain White

More Details
Geranium Tango Bicolor Cherry

Geranium Tango Bicolor Cherry

More Details
Geranium Tango Lavender

Geranium Tango Lavender

More Details
Geranium Tango Orange

Geranium Tango Orange

More Details
Geranium Temprano Dark Red

Geranium Temprano Dark Red

More Details
Geranium Temprano Hot Coral

Geranium Temprano Hot Coral

More Details
Geranium Temprano Orange

Geranium Temprano Orange

More Details
Geranium Vancouver Centennial Orange

Geranium Vancouver Centennial Orange

More Details
Geranium Wilhelm Langguth Variegated Red

Geranium Wilhelm Langguth Variegated Red

More Details
Gerbera Bicolor Orange

Gerbera Bicolor Orange

More Details
Gerbera Eyecatcher Purple

Gerbera Eyecatcher Purple

More Details
Gerbera Eyecatcher Red

Gerbera Eyecatcher Red

More Details
Gerbera Lilac Dark Eye

Gerbera Lilac Dark Eye

More Details
Gerbera Maxi Orange Dark Eye

Gerbera Maxi Orange Dark Eye

More Details
Gerbera Orange Dark Eye

Gerbera Orange Dark Eye

More Details
Gerbera Red Dark Eye

Gerbera Red Dark Eye

More Details
Gerbera Spider Flower Mix

Gerbera Spider Flower Mix

More Details
Gerbera Yellow Dark Eye

Gerbera Yellow Dark Eye

More Details
Geum borisii 'Queen of Orange'

Geum borisii 'Queen of Orange'

More Details
Glechoma Variegata

Glechoma Variegata

More Details
Gomphrena Pinball Purple

Gomphrena Pinball Purple

More Details
Gooseberries Hinnonmaki

Gooseberries Hinnonmaki

More Details
Gooseberries Pixwell

Gooseberries Pixwell

More Details
Grapes Glenora - Seedless

Grapes Glenora - Seedless

More Details
Grapes Lakemont White seedless

Grapes Lakemont White seedless

More Details
Botanical Name     Common Name
A B C D E F-G H I J-L M-O P Q R S T U-Z ALL