« Previous Plant  |   Next Plant »

Dahlia 'Karma Corona Orange'

Gorgeous salmon-orange blooms with soft yellow centers.

Height

36-48 in

Characteristics & Attributes

Exposure
Full Sun
Soil Moisture
Average Water
Dahlia ()